et | 
Uudised

Kik projekti nr 14 Gis modellerimise aruanne

Võeti vastu: Projekti "Merepõhja elupaikade inventuur Eesti Majandusvööndis" I etapi aruande: GIS andmebaasi ning Loodusdirektiivi lisa I mereliste elupaigatüüpide leviku modelleerimine.

Lähemat lugemist leiab rubriigist projektid
 


domeen | virtuaalserver @ veebimajutus.ee
 

www.merebiloogia.ee